Home

De Nijmeegse Kaaisjouwer


Op 9 februari 2018 is de Stichting de Nijmeegse kaaisjouwer opgericht  per notariĆ«le akte.

 

De doelstelling van de stichting is het realiseren van een aluminium sculptuur van ca. 3m. hoogte van een vrachtsjouwer , ter rehabilitatie van het beroep van kaaisjouwer in de Nijmeegse haven, uit de 19e eeuw en daarvoor. Deze groep arbeiders heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling en welvaart van de stad Nijmegen en het beeld is bedoeld ter herinnering aan deze groep vergeten mensen.

Het doel is het bewaren van cultureel erfgoed voor de stad Nijmegen en het zichtbaar maken hiervan aan de Waalkade, waar het beeld geplaatst zal gaan worden tegenover Museum De Bastei op de havenkade, waar het publiek toegankelijk is ter bezichtiging en waar het bijdraagt aan de verfraaiing van de Waalkade.

De stichting zal haar werkzaamheden  verrichten om met het oog op dit doel. Te weten:, fondsen verwerven via particuliere donaties, het organiseren van openbare, fondsenwervende activiteiten, verslaglegging van de vorderingen inzake het gestelde doel, het verstrekken van opdrachten aan individuen en bedrijven om het beeld te produceren en contacten te leggen met pers en andere instanties die hierbij kunnen helpen. Voorts zal de stichting subsidies aanvragen voor het project bij landelijke culturele subsidieverleners en wanneer nodig presentaties van het project verzorgen.

 

Het beleid van de stichting is het aanvragen van de ANBI-status bij de Belastingdienst. Dit houdt in dat donateurs hun donaties aftrekbaar mogen maken.  De Stichting is momenteel doende met het openen van een bankrekening, waarop donaties kunnen worden gedaan.

De bestuursleden van de stichting komen 2 x per maand bijeen om de voortgang van het project te bespreken en aan de benodigde ontwikkelpunten te werken. De penningmeester is hierbij slechts 1 x per maand aanwezig. De notulen  en verslaglegging zal tweemaandelijks op de website ter inzage komen. Ook zal de hoogte van de ingezamelde gelden regelmatig worden gepubliceerd op de website. Aan het einde van ieder belastingjaar zal er een jaarrekening en een balans van de kosten en baten worden toegevoegd.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, wel zal er een onkostenvergoeding worden verstrekt na overlegging van kwitanties in deze. De overmaking van bedragen in deze en in andere zaken betreffende de productie van het beeld  volgen pas na  een goedgekeurd bestuursbesluit, waaraan de penningmeester vervolgens uitvoering geeft.

Na voltooiing van het project, zal de stichting worden opgeheven en de eventueel overgebleven restgelden worden gedoneerd aan een ander goed te keuren cultureel doel, bij voorkeur in de regio Nijmegen.

 

Het fiscale nummer (RSIN) van de stichting is: 858502185

 

Registratienummer van de stichting bij De Kamer van Koophandel: 70897603

 

Bankrekening Nummer IBAN : NL37 RABO 0334 2979 58

 

ANBI-status - voor donateurs is hun gift aftrekbaar van de belasting. Link voor meer info.

 

Het bestuur van de Stichting

Het bestuur van de stichting telt 4 personen: te weten een bestuursvoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een gewoon bestuurslid.

 

De bestuursvoorzitter: Gerard Alofs

De secretaris: Leo Peters

De penningmeester: Henk Kroeze

Het gewone bestuurslid: Margriet Hovens

 

email :